Data centri – zaštita od požara

Od same pojave hard diskova pa do savremenih cloud servera, jedan od najvećih izazova je bio kako dugoročno očuvati uskladištene podatke koji se nalaze na njima.

U okruženju obilnom elektronskom opremom, jedna od najvećih opasnosti koja preti je požar usled nekog kratkoj spoja ili nepravilnog korišćenja aparature na primer, i niko nije izuzet od te opasnosti, tako da je od starta jedan od prioriteta bio na stvaranju optimalne zaštite od vatre.

Zbog visokog stepena oštećenja koja su karakteristična za ovakav tip oštećenja diska, jedan od najkomplikovanijih problema i ujedno najvećih izazova za inženjere za spasavanje podataka su diskovi oštećeni u požarima.

hard-disk-pozar
Ilustracija: http://tromley.ca/services/backups/

Za ovakve “kvarove“ je najefikasnije primeniti onu staru “bolje sprečiti nego lečiti“. Shodno tome, logično je da je akcenat upravo stavljen na implementiranje protivpožarnog sistema koji bi u slučaju nastajanju požara, na najefikasniji način sprečio proširivanje istog, a u isto vreme se mora voditi računa da i protivpožarne mere ne oštete hard diskove prilikom gašenja.

Sve je počelo nakon požara nastalog u Pentagonovom Centru za čuvanje podataka. Intenzitet vatre je bio toliko jak da je bilo potrebno više od pet sati ugasiti je, uprkos tome što je prilikom gašenja korišćena tadašnja najsavremenija tehnologija.

Rezultat je bio više od sedam miliona dolara štete gledajući samo informatičku opremu, i verovatno nikad nećemo saznati koliko izgubljenih podataka nepoznate vrednosti, što je i pokrenulo ubrzane i konkretne akcije u cilju zaštićenja podataka za slučaj da dodje do sličnih okolnosti.

Nije sve išlo glatko jer se tek početkom 90.-ih godina prošlog veka. prešlo na korišćenja inertnih gasova u sprečavanju širenja požara, posle skoro tri decenije korišćenja Halona i njegovih varijacija.

Ovaj dugo najavljivani metod u stručnim krugovima tada prepoznat kao naučna revolucija u početku je davao očekivane rezultate. Ovo gasovito jedinjenje Argona(Ar) i Azota(N) nije predstavljalo pretnju po elektronske komponente, niti po zdravlje ljudi.

Funkcionisao je po principu otpuštanja smese ovih gasova iz cilindara pod visokim pritiskom u slučaju aktiviranja protivpožarnog alarma tako da oni zadrže nivo kiseonika na 13-15%. Ovo je bilo od izuzetne važnosti jer kiseonik mora da bude prisutan barem u procentu od 16% da bi mogao da sagoreva.

Međutim, problemi su se ipak javljali prilikom korišćenja inertnih gasova, pa je 2007. izvršena detaljnija analiza, kada je prikupljen dovoljan broj izveštaja o oštećenim hard diskovima koji su bili izloženi ovom protiv-požarnom metodu.

Nakon detaljnih analiza isključeno je da je do oštećenja došlo zbog neuravnoteženog vazdušnog pritiska između unutrašnjosti hard diska i prostorije u kome se nalazi. Na ovo se osnovano sumnjalo jer svaki hard disk ima tzv. “rupicu za disanje“ koja omogućava priliv drugog vazdušnog pritiska unutar diska, međutim taj vazduh najpre prođe kroz višeslojni filter koji se nalazi unutar diska, tako da je ova opcija otpala.

Sumnjalo se i na promenu temperature koju bi moglo da uzrokuje naglo ispuštanje gasova iz cilindara, ali je posle niza merenja zaključeno da opadanje temperature jednostavno nije dovoljno naglo da bi moglo imati većeg uticaja na sam hard disk.

Naposletku, problem je lociran u emitovanju buke koja nastaje prilikom ispuštanja gasova pod velikom brzinom. Buka visokog intenziteta dopire u hard disk, ima potencijal da utiče na glave hard diska tako što ih pomera sa ploče. Na sledećem grafikonu se vidi uticaj buke na funkcionisanje hard diskova:

grafikon-blogZeleno – normalno funkcionisanje; žuto – smanjeno funkcionisanje; Crveno – privremeno nefunkcionisanje

Uzimajuću u obzir izuzetno niske ili čak nikakve tolerancije na pomeranja usled čega dolazi do oštećenja glava i gubljenja podataka, ovaj metod očuvanja podataka u slučaju požara morao je biti nadograđen ili zamenjen novim.

Obzirom da se nova revolucionarna metoda još nije pojavila, rešenje je pronađeno u dodatnom izolovanju hard diskova od buke kroz smanjenje otvora na cilindrima pod visokim pritiskom što je rezultiralo manjom bukom prilikom ispuštanja gasa i ograđivanjem hard diskova specijalnim akustičnim vratima koja propuštaju minimalnu buku.

Andrej Vujović
HelpDisc

Potrebno vam je spasavanje
podataka sa SSD uređaja?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.