Seagate slim diskovi – Rosewood

U želji da naprave što tanje uređaje sa što većim kapacitetom, proizvođači hard diskova nisu obratili pažnju na dugotrajnost i performanse koje su korisnicima ključne za neometan rad.

U ovom tekstu želimo čitaocima da prezentujemo naše iskustvo sa Rosewood diskovima, trenutno popularnim slim proizvodom kompanije Seagate.

helpdisc-seagate-rosewood
S
eagate Rosewood diskovi

Uzrok problema na Rosewood diskovima

Problem je u tome sto je Seagate pokušao da izvuče maksimum (kapacitet i brzina) za tehnologiju koja je danas dostupna.

Gustina zapisa je toliko velika da lako može doći do korumpiranja podataka prilikom upisa u susedne lokacije. Firmware je dosta kompleksan kako bi se smanjio broj operacija koje oduzimaju vreme, za prenos podataka samog korisnika diska.

Samim tim je firmver podložan greškama koje dovode do potpunog otkazivanja. Kombinacija tako gustog zapisa na kom se nalazi i kompleksnost firmvera ove diskove karakteriše kao vrlo nepouzdane.

Kada se na sve to doda da se ovi diskovi najčešće koriste kao eksterni (izloženi su udarcima i potresima), procenat otkazivanja ovih diskova je jako veliki.

helpdisc-seagate-rosewood-debljina-diskovaPoređenje debljina diskova istog kapaciteta od 1 TB (Seagate Rosewood je sa desne strane)

Spasavanje podataka na Rosewood diskovima

Prilikom procesa zamene glava javlju se različiti problemi.

Zbog velike gustine zapisa jako je teško pravilno pročitati ili upisati podatke, glave zahtevaju veoma precizno pozicioniranje iznad ploča i parametri tog pozicioniranja su jedinstveni za svaki disk.

Kao zamena se koriste glave koje imaju drugačije parametre.

helpdisc-seagate-rosewood-otvoren-disk
Unutrašnjost Rosewood diska

Mogu se javiti različiti problemi kao što su:

  • Nemogućnost potpunog ili parcijanog čitanja korisničkih podataka,
  • Problem pogrešnog upisa podataka na delu rezervisanom za smeštanje samog firmvera.
  • Pokretanje diska nakon zamene glava je jako otežano jer tom prilikom disk upisuje različite informacije vezano za SMART, MediaCache, Translator.


MediaCache je tehnika smeštanja najčešće korišćenih podatka na deo diska gde je brzina čitanja i upisa najveća. Brzina čitanja je najveća na obodu ploča i smanjuje se ka centru.

Translator je tabela koja mapira adrese fizičkih sektora na pločama diska u adrese logickih sektora koje koriste fajl sistemi. Ako je to upisivanje pogrešno, može doći do potpunog onesposobljavanja diska.

U tom slučaju moramo pronaći drugog donora koji ima približnije parametre i pokušati sa tim glavama popraviti novonastale greške u firmveru. Ove greške pri upisu mogu dovesti do trajnog gubitka jednog dela korisničkih podataka (podaci smešteni u MediaCache-u).

Takođe, može se dogoditi da usled oštećenja translatora ne možemo da pristupimo korisničkim podacima u potpunosti ili da pročitamo neispravne podatke.

Pored ovih problema mogu se javiti i problemi sa samim funkcionisanjem diska – disk počne da se ponaša nepredvidivo, dolazi do znatnog smanjenja brzine čitanja podataka, ili čak potpuna nemogućnost čitanja podataka.

Marko Jovanović
HelpDisc

Potrebno vam je spasavanje
podataka sa SSD uređaja?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.