Procedura spasavanja podataka sa memorijski baziranih uređaja

Uređaji za skladištenje podataka na bazi NAND Flash memorija su sve rasprostranjeniji. [...]