Spasavanje podataka sa optičkih diskova

Spasavanje podataka sa CD-a, DVD-a i Floppy disketa obavlja se pomoću specijalnog softvera koji efikasno spasava podatke sa ovakvih medija.

Standardi proizvodnje i kapaciteta, kao i dugogodišnje prisustvo ove vrste medija, predstavljaju olakšavajuću okolnost za spasavanje podataka. Mediji o kojima je reč su prenosni i problemi sa njima su uglavnom mehaničke prirode. Oštećenja površine medija onemogućavaju da čitač pravilno pročita podatak. Računar zadaje komandu da se oštećeni sektor ponovo pročita, ali ukoliko je oštećenje takvo da je podatak nemoguće iščitati, neispravan medij blokira računar.

U probleme koji se kod ove vrste medija mogu javiti spadaju obrisani ili prepisani podaci, nezavršene sesije narezivanja diskova, bad sectori na floppy disketama…

Uništavanje podataka

Spasavanje podataka sa CD-a, DVD-a i Floppy disketa obavlja se pomoću specijalnog softvera koji efikasno spasava podatke sa ovakvih medija.

Standardi proizvodnje i kapaciteta, kao i dugogodišnje prisustvo ove vrste medija, predstavljaju olakšavajuću okolnost za spasavanje podataka. Mediji o kojima je reč su prenosni i problemi sa njima su uglavnom mehaničke prirode. Oštećenja površine medija onemogućavaju da čitač pravilno pročita podatak. Računar zadaje komandu da se oštećeni sektor ponovo pročita, ali ukoliko je oštećenje takvo da je podatak nemoguće iščitati, neispravan medij blokira računar.

U probleme koji se kod ove vrste medija mogu javiti spadaju obrisani ili prepisani podaci, nezavršene sesije narezivanja diskova, bad sectori na floppy disketama…

Hitan start

Hitan start je usluga kod koje se dijagnozi pristupa odmah po prijemu medija u toku radnog vremena. Usluga Hitan start se dodatno naplaćuje na cenu spašavanja podataka prema našem cenovniku.

Obično klijent isti dan sazna o kojoj je vrsti kvara reč kao i cenu spašavanja, osim u slučajevima kada je medij prekasno primljen da bi se isti dan, u toku radnog vremena, dijagnoza mogla utvrditi.

Spasavanje podataka

HelpDisc

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.

+381 (0)11 361 43 43