Spasavanje podataka sa SSD-a

Ovo je jedan od najvećih izazova u našem poslu. SSD (Solid-State Drive) je uređaj koji za čuvanje podataka koristi integralna kola kao memorije za trajno smeštanje podataka. Najvažniji delovi arhitekture ovih uređaja su kontroler i memorijski čipovi. Koriste se dva tipa memorija za čuvanje podataka: NAND i DRAM. NAND flash memoriju koristi veći broj proizvođača zbog njene niže cene kao i mogućnosti da čuva podatke bez stalnog izvora napajanja. Sa druge strane, DRAM memorije su brže i skuplje, ali će u slučaju prekida napajanja izgubiti podatke.

O SSD-u

Kako se u proizvodnji SSD-ova koriste memorije od svega nekoliko proizvođača, razliku među modelima prave samo kontroleri i načini njihovog programiranja. Zbog nesavršenosti memorija, kontroler upravlja memorijama „u letu“ i zadužen je, između ostalog, za operacije čitanja, pisanja, ECC (korekcije grešaka), wear leveling, enkripciju…

Različiti proizvođači na specifičan način programiraju kontrolere kako bi kod svojih uređaja dobili što bolje performanse, pa se algoritmi po kojima su podaci smešteni na memorijske čipove čuvaju kao komercijalne tajne. Upravo iz tog razloga kontroleri predstavljaju izvor najvećih problema kod spasavanja podataka sa ovih uređaja.

Kako bi se podacima pristupilo, potrebno je skinuti memorijske čipove sa štampane ploče SSD-a i pročitati njihov sadržaj pomoću NAND čitača ili pristupiti uz odgovarajuci loader firmware-u Solid State Drive-a. Nakon toga, neophodno je da se po odgovarajućem algoritmu slože sadržaji više memorijskih čipova i emulira rad kontrolera kako bi se njihov sadržaj video na ispravan način.
Ovaj sadržaj se zatim analizira i pristupa se izvlačenju podataka. SSD nema pokretnih mehaničkih delova i za razliku od najvećeg broja drugih medija, ne čuva informacije korišćenjem elektro-magnetizma. Upotrebom isključivo memorijskih čipova dobijen je uređaj koji je otporniji na udarce, nečujan i brži od drugih medija za čuvanje podataka.

Tipovi kvarova SSD-a

 • Logički kvarovi
  – gubljenje particija, brisanje podataka, oštećenja usled dejstva virusa, reinstalacija operativnog sistema, oštećenja baza podataka
 • Neispravna elektronika
  – strujni udari, pregrevanje

 • Oštećenja firmware-a
  – spasavanje podataka usled kvara servisne zone hard diska
 • Nečitljivi delovi (Bad sectors)
  – prepoznaje po usporenom radu računara, nemogućnosti pristupa nekim podacima i direktorijumima

Spasavanje podataka

HelpDisc

Spasavanje podataka

HelpDisc

Potrebno vam je spasavanje
podataka sa SSD uređaja?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.