Cena spasavanja podataka ne zavisi od vrste ili količine podataka na mediju, već isključivo od tipa kvara. Ukoliko medij ima nekoliko različitih kvarova, cene kvarova se ne sabiraju već se naplaćuje samo komplikovaniji kvar. Cene su transparentne i nisu kumulativne. Standardna dijagnostika je besplatna. Spasavanju podataka se pristupa isključivo ukoliko je klijent saglasan sa cenom koja mu je javljena po završetku dijagnoze. Ukoliko je spasavanje podataka završeno neuspešno, ne naplaćuje se. Plaća se samo ako spasimo podatke.

Navedene cene su u dinarima bez PDV-a koji iznosi 20%.
Cene su fiksne za određeni tip kvara. Cena ne zavisi od količine podataka na mediju.

Cenovnik važi od 01.01.2023.

Hard disk

Logički kvar 15.000,00
– spasavanje podataka sa diskova koji imaju logička oštećenja
Neispravna elektronika 22.000,00
– spasavanje podataka sa diskova sa neispravnom elektronikom
Nečitljivi delovi diska 29.000,00
– spasavanje podataka sa diskova sa lošim sektorima
Oštećenja firmware-a 31.000,00
– spasavanje podataka usled kvara servisne zone hard diska
Neispravne glave 33.000,00 + delovi
– spasavanje podataka sa diskova na kojima su neispravne glave
Neispravan motor 35.000,00 + delovi
– spasavanje podataka sa diskova sa neispravnim motorom

SSD disk

Logički problem 15.000,00
– spasavanje podataka sa ssd diskova koji imaju logička oštećenja
Firmware/elektronski kvar 55.000,00
– spasavanje podataka sa diskova sa neispravnom elektronikom ili firmware-om
Nečitljivi delovi diska 29.000,00
– spasavanje podataka usled loših sektora

Mobilni telefoni

Logički problem 13.000,00
– spasavanje podataka sa diskova koji imaju logička oštećenja
Elektronski kvarovi 33.000,00 + delovi
– spasavanje podataka sa mobilnih telefona prouzrokovano elektronskim kvarovima
CPU SWAP 66.000,00 + delovi
– zamena procesora telefona

**Cene za spasavanje podataka sa mobilnih telefona univerzalne su za sve modele i operativne sisteme

USB i memorijske kartice

Logički problem 9.000,00
– spasavanje podataka sa diskova koji imaju logička oštećenja
Elektronski kvar
*cena zavisi od kapaciteta memorije
od 0 do 16GB = 13.000,00
od 32GB do 64GB = 20.000,00
od 128GB do 256GB = 26.000,00
Preko 256GB = 35.000,00

RAID sistemi

*Neophodno je izvršiti dijagnostiku
- spašavanje podataka sa RAID sistema

Hitan start

Hitan start 8.000,00
– trenutno započinjanje rada na problemu, u okviru radnog vremena

Ostali mediji

CD/DVD 10.000,00 / po disku
– spasavanje podataka sa CD/DVD diskova
Floppy disk 8.000,00 / po disketi
– spasavanje podataka usled kvara servisne zone hard diska

Baze podataka i e-mailovi

SQL Server (.MDF) 22.000,00
EXCHANGE Server (.EDB) 22.000,00
Access (.MDB) 22.000,00
Outlook (.PST) 22.000,00
Outlook Express (.DBX) 22.000,00

Dodatne usluge

Uništavanje podataka 2.000,00
– trajno uklanjanje podataka sa Vašeg medija demagnetizacijom koristeći uređaj Degausser

Prijemno odeljenje

HelpDisc

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.