Cenovnik spasavanja podataka

Cena spasavanja podataka ne zavisi od vrste ili količine podataka na mediju, već isključivo od tipa kvara. Ukoliko medij ima nekoliko različitih kvarova, cene kvarova se ne sabiraju već se naplaćuje samo komplikovaniji kvar. Cene su transparentne i nisu kumulativne. Standardna dijagnostika je besplatna. Spasavanju podataka se pristupa isključivo ukoliko je klijent saglasan sa cenom koja mu je javljena po završetku dijagnoze. Ukoliko je spasavanje podataka završeno neuspešno, ne naplaćuje se. Plaća se samo ako spasimo podatke.

Logički kvar
15.000,00
– spasavanje podataka sa diskova koji imaju logička oštećenja
Neispravna elektronika
22.000,00
– spasavanje podataka sa diskova sa neispravnom elektronikom
Nečitljivi delovi diska
29.000,00
– spasavanje podataka sa diskova sa lošim sektorima
Oštećenja firmware-a
31.000,00
– spasavanje podataka usled kvara servisne zone hard diska
Neispravne glave
33.000,00 + delovi
– spasavanje podataka sa diskova na kojima su neispravne glave
Neispravan motor
35.000,00 + delovi
– spasavanje podataka sa diskova sa neispravnim motorom
Usluga dijagnoze na prethodno otvorenom disku
12.000,00
– dijagnoza prethodno otvaranih hard diskova
Logički kvar
15.000,00
– spasavanje podataka sa diskova koji imaju logička oštećenja
Firmware/elektronski kvar
55.000,00
– spasavanje podataka sa diskova sa neispravnom elektronikom ili firmware-om
Nečitljivi delovi diska
29.000,00
– spasavanje podataka sa diskova sa lošim sektorima
Logički problem
12.000,00
– spasavanje podataka sa diskova koji imaju logička oštećenja
Elektronski kvar
*cena zavisi od kapaciteta memorije
od 0 do 16GB = 17.000,00
od 32GB do 64GB = 26.000,00
od 128GB do 256GB = 34.000,00
Preko 256GB = 45.500,00
*Neophodno je izvršiti dijagnostiku
- spašavanje podataka sa RAID sistema
Hitan start
8.000,00
– trenutno započinjanje rada na problemu, u okviru radnog vremena
CD/DVD
10.000,00 / po disku
– spasavanje podataka sa CD/DVD diskova
Floppy disk
8.000,00 / po disketi
– spasavanje podataka usled kvara servisne zone hard diska
SQL Server (.MDF)
22.000,00
EXCHANGE Server (.EDB)
22.000,00
Access (.MDB)
22.000,00
Outlook (.PST)
22.000,00
Outlook Express (.DBX)
22.000,00
Uništavanje podataka
2.000,00 / po disku
– trajno uklanjanje podataka sa Vašeg medija demagnetizacijom koristeći uređaj Degausser

Potrebno vam je spasavanje
podataka?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.