Clean room (čista soba) i spasavanje podataka

Pojam Čista soba se često spominje kada je u pitanju spasavanje podataka. Nekada je ovaj pojam maglovito provučen kao spisak opreme koja se koristi za spasavanje podataka, a nekada se izjednačava sa opremom kao što je čista komora sa laminarnim strujanjem vazduha.

Šta bi bila definicija Čiste sobe?

Čista soba (eng. Clean room) je prostor u kome je prisutnost mikročestica svedena na minimum. Taj prostor može biti ražličitih kvadratura, oblika i stepena čistoće, ali je suština ista – potrebno je da se obezbede kontrolisani uslovi prisutnosti određenih čestica u kubnom metru.

Kada kažemo stepen čistoće nekog prostora mislimo na dozvoljenu gornju granicu broja čestica jasno definisanih dimenzija i specifikacija, koje se nalaze u određenoj zapremini. Za čiste sobe se uzima kubni metar (m3) kao jedinica zapremine.

Tako, na primer, ako imamo Čiste sobu klase 100 (Clean room Class 100) to označava laboratoriju koja po bivšem standardu FED STD 209E ima gornju granicu od 100,000 čestica prečnika do 0.1μm (mikrona) koji se mogu naći u metru kubnom.

Ekvivalent strandarda FED STD 209E jesu aktivni standardi  ISO 14644-1 and ISO 14698, pa se takva laboratorija još naziva i Čista soba ISO 5 (Clean room ISO 5).

Za filtritanje vazduha koriste se HEPA (High-efficiency particulate arrestance) ili ULPA (Ultra Low Penetration Air) filteri.

Čista soba i spasavanje podataka

U ranijim tekstovima na našem blogu (Spasavanje/vraćanje izgubljenih podataka i Popravka hard diska) pisali smo o kompleksnosti samog procesa spasavanja podataka sa hard diskova zbog osetljivih komponenti kao što su ploče ili glave.

Najbitniji deo hard diska – ploče na kojima se nalaze podaci su ujedno i najosetljiviji deo hard diska, pa se njihova montaža vrši u strogo kontrolisanim uslovima, odnosno u velikim čistim sobama.

Proizvođači hard diskova (više o njima – Istorija proizvođača hard diskova) poseduju čiste sobe sa velikim stepenima čistoće, robotizovane platforme za montažu i veliki broj inženjera koji kontroliše proces proizvodnje.

cista-soba

Proizvodnja hard diskova u čistoj sobi

Kompanije koje vrše vraćanje podataka sa hard diskova bi trebalo da poštuju iste standarde kada su u pitanju slučajevi gde je potrebno otvaranje diskova radi privremene popravke hard diskova (zamene glava ili odglavljivanja motora).

U većini slučajeva ove kompanije poseduju komore sa horizontalnim laminarnim strujanjem vazduha koje možemo shvatiti kao portabilne čiste stanice. Kao i čiste sobe, ove komore poseduju HEPA filter koji filtrira vazduh okoline i obezbeđuje čist vazduh u radnom prostoru gde se otvaraju diskovi.

Potpuna kontrola podrazumeva i nošenje specijalnog odela, kape, maske, rukavica i naočara. Ovakva kontrola obezbeđuje da bilo kakva čestica dođe u kontakt sa površinom ploča i tako ošteti površinu.

Određene čestice ne mogu da oštete površinu, ali mogu da se zalepe i prilikom uključivanja diska dođe do oštećenja glava, a samim tim i ploča koje se u radu okreću brzinom od 5.400, 7.200, pa i preko 10.000 obrtaja u minuti.

Laminarna komora sa horizontalnim strujanjem vazduha stvara nadpritisak u radnom delu i onemogućava zadržavanje čestica. Vazduh struji ravnomerno i pravolinijski, pa ne dolazi do kovitlanja, a samim tim nema ni opasnosti da se čestica uvuče u radni prostor i kontaminira ploče hard diska.

Čista soba i laminarne komore u HelpDisc-u

HelpDisc već godinama koristi Čistu sobu i nekoliko laminarnih komora koje su projektovane u HddSurgery, razvojnom odeljenju HelpDisca.

čista-soba-helpdisc

Čista soba i Laminarna komora domaće proizvodnje

HddSurgery godinama proizvodi pomoćne mehaničke alate za spasavanje podataka, o čemu smo pisali u tekstu Alati za spasavanje podataka – Made in Serbia.

Tada je spomenuto da je u toku razvoj Laminarnih komora domaće proizvodnje, a sada se privodi kraju proces uvođenja novog proizvoda.

U sledećem tekstu biće prikazan uporedni test dva hard diska, u kojem je jedan bio otvoren van Čiste sobe i laminarne komore, a drugi je otvoren prema svim standardima.

Miloš Gizdovski,
Marketing menadžer

Potrebno vam je spasavanje
podataka sa SSD uređaja?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.