Spasavanje podataka sa memorijski baziranih uređaja

(USB Flash disk , SSD, Memorijske kartice – CF,SD, miniSD,microSD,MMC,MS…)

USB Flash drive, Solid State Drive (SSD), memorijske kartice tipa CF, SD, miniSD, microSD, MMC, MS, itd. su računarski uređaji koji koriste Flash memoriju kao medijum za trajno čuvanje podataka.

Flash memorija je memorija koja podatke čuva i u odsustvu napajanja, a upis i brisanje se vrše elektronskim putem u blokovima koji su sačinjeni od više bajtova.

Pored višestruko bržeg pristupa podacima, primenom ovih elektronskih sklopova u uređajima za skladištenje podataka obezbedjuje se mnogo veća otpornost na mehaničkе udare i bešuman rad u odnosu na npr. klasične hard diskove.

Najčesće korišćeni tip ovih memorija je baziran na NAND tehnologiji, koja je ime dobila po tipu elektronskih kola koja se koriste u realizaciji memorijskih ćelija.

NAND flash arhitektura je bazirana na sekvencijalnom pristupu koji segmentira memoriju na određen broj stranica odredjenog obima (256,512,.. bajtova).

Svakoj stranici se pristupa kao diskretnoj jedinici. Zato se NAND flash memorije karakterišu velikom gustinom i idealne su za čuvanje velike količine podataka.

Svi memorijski bazirani uređaji imaju veoma jednostavnu arhitekturu. Ceo uređaj je funkcionalno podeljen na dva elektronska sklopa:

– Kontrolerski deo

– Memorijski deo

flash-memorija

Slika 1: Kontrolerski (gore) i memorijski (dole) elektronski sklop kod USB Flash drive

Kontroler, sa pratećim integrisanim kolima, obezbeđuje sa jedne strane određeni interfejs za povezivanje na računar (USB za flash, SATA za SSD, ili neki drugi tip za određenu vrstu memorijske kartice), a sa druge strane vrši upis/brisanje sadržaja memorije po određenom algoritmu.

Memorija se sastoji od jednog  ili više NAND memorijskih kola, grupisanih u odredjenu strukturu , koji daju ukupan kapacitet memorijskog prostora za određeni tip i model uređaja.

Kvarovi i problemi u radu kod ovih uređaja koji dovode do gubitka podataka se mogu svrstati u dve kategorije:

– Logički

– Elektronski

U slučaju logičkog kvara, uređaj je u elektronskom i mehaničkom smislu ispravan ali je došlo do gubitka podataka iz različitih razloga: formatiranje, slučajno brisanje podataka, virus, itd.

Ovakvi slučajevi su sa aspekta spasavanje podataka jednostavniji a procedura je identična spasavanju podataka sa drugih  uređaja  za skladištenje podataka (klasičan hard disk npr.).

SSD

Slika 2: Unutrašnjost Solid State Drive (SSD) sa 10 NAND memorijskih čipova

U slučaju elektronskog kvara uređaj se ne detektuje pravilno od strane računara odnosno, operativnog sistema. Uzroci mogu biti različite prirode: strujni udar, kratak spoj pri uključivanju/isključivanju, mehaničko oštećenje, itd.

U ovakvim slučajevima spasavanje podataka je u najvećem broju slučajeva moguće samo pod uslovom da nije došlo do elektronsko/mehaničkog oštećenja samih memorijskih kola, odnosno NAND flash memorije.

Tada je potrebno uraditi sledeće:

– Skinuti sa uređaja memorijske čipove

– Pročitati njihov sadržaj na odgovarajućem čitaču NAND memorije

– Posebnim software-om izvršiti analizu pročitanog sadržaja i njegovo spajanje u određenu celinu

– Izvršiti  logički povraćaj fajl sistema i  pristup podacima

U tu svrhu koriste se najnoviji profesionalni HW/SW alati specijalizovani za spasavanje podataka sa ovakve vrste uređaja.

 

Goran Simonović,
HelpDisc

Potrebno vam je spasavanje
podataka sa SSD uređaja?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.