Alati za spasavanje podataka – Made in Serbia

Spasavanje podataka je skup pravovremeno primenjenih tehnika i alata koje se koriste kako bi se pronašli, vratili i na funkcionalni medij kopirali podaci sa medija kome nije moguće pristupiti na uobičajan način.

Podaci sa medija mogu biti nedostupni usled brisanja, formatiranja, oštećenja logičke strukture ili nekog mehaničkog, elektronskog ili kvara na firmware-u uređaja na kome se nalaze.

Spasavanje podataka je jedna od tehnika koja se koriste i u kompjuterskoj forenzici, a odnosi se na lociranje, analizu i pripremu kompjuterskih podataka koji bi mogli da posluže kao digitalni dokazi u nekom sudskom postupku.

hddsurgery-alati
 HddSurgery alat za bezbednu zamenu glava hard diska

Ovakav vid forenzike se odnosi na kompjuterske sisteme koji podatke smeštaju na interne ili eksterne medije (hard diskovi, CD/DVD, USB Flash…).

Obzirom da ovi podaci mogu biti ugroženi, namerno ili slučajno, spasavanje podataka je tehnika koja se koristi kako bi se istim pristupilo.

Kako su hard diskovi uređaji sa najvećim kapacitetom za smeštanje podataka, tako su oni trenutno i najčešći izbor za skladištenje video snimaka, fotografija, baza podataka i dokumenata itd..

Hard diskovi su mehatroničke komponente, njihovo uspešno funkcionisanje zavisi od preciznog pomeranja njihovih pokretnih delova kojim upravlja elektronika, a samim tim jasno je da su veoma osetljivi na spoljne uticaje – posebno mehaničke udare i oštećenja.

Kvarovi nastali na ovaj način predstavljaju najveći izazov u svetu spasavanja podataka.

Najteži kvarovi na hard disku su mehaničke prirode – oštećenje glava za čitanje/upis podataka i kvarovi motora koji okreće ploče na kojima su podaci smešteni.

Ovi kvarovi mogu da se reše nestandardnim metodama, ali to sa sobom nosi veliki rizik da dođe do oštećenja ploča, a samim tim i podataka.

Da bi se hard disk sa oštećenim glavama privremeno fizički osposobio kako bi se došlo do podataka, danas se koriste alati specijalno napravljeni tako da mogu sigurno i jednostavno osigurati i ukloniti neispravne glave kako bi se one zamenile ispravnim.

Ove alate razvija i projektuje kompanija HddSurgery iz Beograda.

HddSurgery je ogranak kompanije HelpDisc, koja se bavi spasavanjem podataka sa svih vrsta medija. Alati su se prvo proizvodili pod brendom HelpDisc-a, ali su kasnije izdvojeni kada su zahtevi tržišta porasli.

Ideja o alatima nastala je usled potrebe da inženjeri HelpDisc-a poseduju efikasan alat kojim bi se standardizovao proces zamene neispravnih glava unutar hard diskova.

Alati su napravljeni od paramegnetnog materijala (duraluminijum) a tolerancije izrade su izuzetno visoke – 0.01mm.

Da je kvalitet prepoznat govori i činjenica su proizvodi kompanije HddSurgery prodavani na svim kontinentima i da se u krugovima data recovery stručnjaka smatraju za najbolje pomoćne alate za spasavanje podataka i kompjutersku forenziku.

U prilog tome je i postojanje zvaničnog reseller-a u Japanu, klijenti u koje spadaju specijalna forenzička odeljenja najvećih bezbedonosnih službi u svetu, kao i veliki broj kompanija za spasavanje podataka iz celog sveta, od Čilea do Japana.

U portfolio HddSurgery-ja spadaju alati za zamenu glava hard diska, kao i alati namenjeni rešavanju problema glava slepljenih za površinu ploča sa dragocenim podacima, pomoćni alati za rad u tzv. Clean Room okruženju, kao i alati za izbijanje i zamenu ležaja koji su jedinstveno rešenje za hard diskove sa zaglavljenim motorom.

Alati su namenjeni svim najpoznatijim markama hard diskova – Western Digital, Seagate, Hitachi, Maxtor, Samsung.

Nastoji se projektovanju alata za sve postojeće marke hard diskova i pronalaženju rešenja za sve probleme sa kojima se stručnjaci u oblasti spasavanja podataka svakodnevno susreću.

Trenutna pažnja je usmerena na testiranje prototipa laminarne komore, novog projekta HddSurgery-ja.

Laminarna komora obezbeđuje čistu kontrolisanu sredinu u kojoj se hard diskovi moraju otvarati kako bi bili zaštićeni od nečistoća.

Ovakve komore namenjene su forenzičkim odeljenjima i firmama koje se bave spasavanjem podataka, ali postoji i ideja o modifikaciji ovih komora kako bi se koristile u medicinskim i biološko-hemijskim laboratorijama.

Pristup svim alatima koje proizvodi HddSurgery daje veliku prednost inženjerima HelpDisc-a kada je u pitanju spasavanje podataka sa hard diskova sa mehaničkim oštećenjima.

Kvalitet alata i godinama sticano iskustvo doprineli su kvalitetu uslugešto je uticalo da se HelpDisc svrsta u GDRA (Global Data Recovery Alliance), svetske grupacije istaknutih data recovery kompanija.

 

Miloš Gizdovski,
HelpDisc

Potrebno vam je spasavanje
podataka sa SSD uređaja?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.