Popravka hard diska?

“Obrisali su mi se podaci, koliko košta popravka hard diska?“

“Pokvario se hard disk, da li može da se popravi?“

Ove rečenice se često čuju kada je u pitanju spasavanje podataka. Većina klijenata nije upoznata sa poslom kojim se bave inženjeri spasavanja podataka, niti poznaju tehničke karakteristike hard diskova, pa ostaju zbunjeni objašnjenjem da se hard diskovi ne popravljaju.

popravka-hard-diskova

popravka-hard-diskova

Slika: Alati za popravku hard diskova?

Zabuna nastaje zbog činjenice da su elektronski uređaji i kompjuteri uglavnom pod garancijom, te servis računara i komponenti deluje kao logičan korak koji se preduzima ukoliko dodje do otkazivanja uređaja.

Da li je tako baš sa svim računarskim komponentama?

Servis elektronskih uređaja predstavlja obavezu proizvođača/uvoznika u garantnom roku, kao i obavezu proizvodnje rezervnih delova za predmetne uređaje 10 godina od dana prestanka proizvodnje uređaja.

Uređaje je potrebno servisirati u garantom roku tako da su posle intervencije servisera bezbedni za korišćenje, da imaju iste osobine kao i pre intervencije, da je popravka isplativa i da moze da se uradi u razumnom roku.

To je ono što interesuje klijenta, a ono što interesuje servisera je da ima što veći procenat uspešnosti, da u što kraćem roku i sa što manje muke vrši popravke. Rezultat toga je mali broj reklamacija – brza, jeftina, kvalitetna usluga i zadovoljan klijent. Sve ovo čini dobar brend.

Servis hard diskova/Popravka hard diska?

Hard diskovi su uređaji za koje ne postoje servisna uputstva i rezervni delovi. Cena samog uređaja ne može da opravda bilo kakvo angažovanje servisera, ni po radnom satu, ni po broju uređaja, čak ni sa cenom rada kakva je kod nas.

Vrlo prosta analogija moze da se postavi sa ručnim satovima koje je moguće kupiti na bilo kojoj pijaci. Jednostavno, uređaj funkcioniše dokle god mu funkcioniše baterija…Takva je omasovljena proizvodnja, automatizovana i dislocirana na Daleki istok, gde ljudi rade i za manju platu od naših ljudi. Svima je jasno da popravka jeftinih ručnih satova predstavlja više dijagnozu nego zanimanje.

Ovo implicira da je hard disk jeftin uređaj kojem vrednost pada svake godine za 50%, uređaj koji zastari u okviru garantog roka ( praktično neupotrebljiv zbog porasta kapaciteta ), uredjaj za koji ne postoje rezervni delovi, pa jednostavno i nije namenjen za popravku.

Na ručnom satu nemamo slike deteta, sql bazu, radove…još uvek.

Autor:
Nikola Radovanović

Potrebno vam je spasavanje
podataka sa SSD uređaja?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.