Spasavanje podataka u Laminarnim komorama

U prethodnom tekstu pisali smo o Čistim sobama (Clean rooms) i njihovoj upotrebi kada je u pitanju spasavanje podataka sa hard diskova.

Pomenuto je da su Čiste sobe laboratorije u kojima se održavaju propisani stepeni čistoće vazduha kako ne bi došlo do kontaminacije ploča hard diskova.

Čiste sobe u najvećem broju slučajeva poseduju specijalne jedinice – komore, u kojima je klasa čistoće vazduha veća od one propisane za Čistu sobu.

Šta su Laminarne komore?

Laminarne komore, odnosno komore sa laminarnim strujanjem vazduha su laboratorijske jedinice koje služe da bi se u njima vršile određene analize uzoraka i aktivnosti na materijalima koji su jako osetljivi na mikročestice ili mogu da budu opasni po ljude i okolinu.

Svaka komora ima svoj sistem usisavanja vazduha, filtriranja, kanalisanja i odlaganja. U zavisnosti od kombinacija ovih sistema pravi se gruba podela na komore sa horizontalnim i vertikalnim vazdušnim strujanjem.

Horizontalno strujanje podrazumeva da se vazduh usmerava pravo na operatera, dok je vertikalno strujanje direktno usmereno na predmet rada.

Takođe, komore mogu biti otvorenog ili zatvorenog radnog prostora. Zatvoreni prostor se koristi kada je predmet rada neka opasna materija, virus, agens itd.

Princip rada Laminarnih komora

Motor laminarnih komora usisava vazduh iz okoline i usmerava ga u prostor u kome se nalazi filter koji može biti HEPA ili ULPA. Ovi filteri mogu da omoguće zadržavanje i do 99,99% čestica čiji je prečnik veči od 3 mikrona.

laminarna-komora-flow
Izvor: Air Science

Laminarnost, tj. pravolinijsko paralelno strujanje vazduha u svim tačkama obezbeđuje perforirani lim koji se nalazi ispred filtera.

Paralelno kretanje vazduha obezbeđuje da svaka čestica koja se eventualno nađe u radnom prostoru bude izbačena van komore. 

Radni prostor, tj. prostor u kome se vrši analiza ili operacija nad predmetom, nalazi se u stanju povišenog pritiska (nadpritiska) i vazduh je u stalnom laminarnom kretanju, pa je zadržavanje čestica nemoguće.

Brzina vazduha koja je optimalna za hard diskove i koja obezbeđuje laminarnost je od 0,3 do 0,5 metara u sekundi.

Kako se spasavaju podaci u Laminarnim komorama?

Ploče na kojima se upisuju podaci su veoma osetljive na prašinu i dodire uopšte.

Magnetno upisivanje/čitanje zahteva malo rastojanje između glava (služe za upis i čitanje) i površine koja služi za raspored magnetnih čestica. Ovo ’’malo rastojanje’’ je reda 60-100 nanometara kada hard disk radi.

Ne treba zaboraviti da se ploče vrte brzinom od 5400, 7200, pa i više od 10000 obrtaja u minuti.

Čestica prečnika mikrona izgleda kao planina za glavu koja lebdi na nanometrima. Činjenica je da će mnoge čestice biti odbačene od površine onda kada se disk zavrti, ali postoje i one koje su lepljive, pa predstavljaju opasnost da ostanu.

Zato je za svaku intervenciju gde je potrebno otvarati hard disk potrebno da se opasnost od kontaminacije ploča svede na minimum korišćenjem Čistih soba i komora sa laminarnim strujanjem vazduha.

Kada se desi slučaj da su na disku pokvarene glave ili je motor zaglavljen, potrebno je da se isti otvori u komori i izvrši zamena neispravnih delova.

HelpDisc je razvio svoju Čistu sobu za potrebe procesa spasavanja podataka, a možete je videti na ovoj panorami od 360 stepeni.

Takođe, u sklopu HelpDisc-a se nalazi razvojno odeljenje koje se godinama bavi razvojem mehaničkih alata za spasavanje podataka pod brendom HddSurgery.

Ovako izgleda Laminarna komora koja je proizvedena u Srbiji:

Pratite HelpDisc na Facebook-u, Twitter-u, LinkedIn-u i Google Plus-u.

Miloš Gizdovski
Marketing Menadžer

Potrebno vam je spasavanje
podataka sa SSD uređaja?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.