Spasavanje (vraćanje) izgubljenih podataka

Hard disk ne radi, kako da spasim podatke sa hard diska? Kako vratiti izbrisane podatke?

Gubitak podataka je relativno čest problem koji se u može pretvoriti u pravu noćnu moru – bilo da su izgubljeni podaci od poslovnog ili emotivnog značaja.

Mnogi pokušavaju da rešenje pronađu u različitim softverima za vraćanje podataka, međutim, takvi programi mogu prouzrokovati dodatnu štetu, a potpuno su neupotrebljivi ukoliko je u pitanju neki ozbiljniji kvar.

Popravka hard diskova nije racionalna, obzirom da zahteva da se neispravni delovi zamene ispravnim sa identičnog hard diska, a ništa ne garantuje da će taj pokvareni hard disk raditi kao ranije.

Zato se pristupa postupku spasavanja (vraćanja) podataka tako što se pokvareni disk najpre privremeno osposobi na pomenuti način, a potom se njegov sadržaj kopira na ispravan disk, sektor po sektor.

spasavanje-podataka-beograd

Slika 1. Hard disk Beograd – Miloš Gizdovski

Svako pokretanje neispravnog medija na kome se nalaze bitni podaci moze izazvati suprotan efekat i trajno onemogućiti da se podaci spasu.

U daljem tekstu smo izdvojili najčešće simptome i odgovarajuće korake koje treba preduzeti ukoliko dođe do gubitka podataka sa hard diskova.

Vraćanje podataka sa hard diska

Svaki gubitak podataka koji je izazvan slučajnim brisanjem, formatiranjem, delovanjem virusa, gubljenjem particija itd. smatramo logičkim kvarom. Ovde je bitno da je hard disk mehanički potpuno ispravan, pa je moguće fizički pristupiti bez problema od prvog do poslednjeg sektora.

U ovakvim slučajevima jako je opasno korišćenje hard diska, jer svaki novi podatak (što podrazumeva i npr. surfovanje po internetu) potencijalno može da se upiše na mesto izbrisanih podataka. U HelpDisc-u se za izvlačenje podataka u ovakvim situacijama koriste licencirani softveri za spasavanje podataka i kompjutersku forenziku.

Ukoliko se desio strujni udar, ili je došlo do pregrevanja, moze doći do kvara elektronike, pa je potrebno izvršiti zamenu neispravnih komponenti, a u težim slučajevima i potpuno zameniti eletroniku. Naša firma poseduje bazu od preko 5,000 hard diskova i njihovih elektronika, koje se koriste u ovakvim situacijama.

Čest kvar, nastao usled nekog udarca ili pada hard diska, su neispravne glave. Ovaj slučaj se prepoznaje po upečatljivom ‘’kliktanju’’ hard diska, koji se javlja ritmično. Ovaj kvar je jako ozbiljan, pa je potrebno da se hard disk odmah stavi van upotrebe. Svako novo pokretanje hard diska ozbiljno smanjuje šansu da se podaci spasu.

Osetljiv i složen zahvat zamene neispravnih glava ispravnim se uspešno i bezbednije obavlja pomoću alata koje razvija srpska firma HddSurgery, sa kojom delimo prostorije.

U hard disku se nalazi motor koji je takođe podložan kvaru. Najčešći simptom kvara motora jeste slab zvuk ritmicnog zujanja, sto ukazuje na nemogućnost motora da zavrti ploče. Stavljanje neispravnog motora u funkciju predstavlja najkomplikovaniji kvar mehanike hard diska sa kojim inženjeri i tehničari HelpDisc-a imaju višegodišnje iskustvo.

Ploče hard diska, na kojima su smešteni podaci, su jako osetljive, pa ukoliko dođe do kontakta sa glavama hard diska pojavljuju se bad sectori. Problem sa lošim sektorima se prepoznaje po usporenom radu računara, nemogućnosti pristupa nekim podacima i direktorijumima, kao i po automatskom uključivanju CHECKDISK-a.

Broj bad sectora se vremenom uvećava a njihovo gomilanje može dovesti do trajnog gubitka podataka.

Firmware je interni softver hard diska koji povezuje i sinhronizuje mehaničke delove diska sa računarom. Kvar firmware-a prepoznajemo tako što se hard disk prijavljuje ili ne prijavljuje, nema nikakvih karakterističnih zvukova, ali je podacima na hard disku nemoguće pristupiti.

Više o pojmu spasavanja podataka možete naći na Wikipedia stranici Spasavanje podataka, gde je HelpDisc naveden kao jedan od izvora definicija.

 

Miloš Gizdovski,
HelpDisc

Potrebno vam je spasavanje
podataka sa SSD uređaja?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.