Pregled spasenih podataka – Novi File list viewer za naše korisnike

 

HelpDisc je nedavno unapredio svoj File list viewer, tj. servis koji omogućuje korisniku da proveri spasene podatke online, kao i offline.

File list Viewer je brzi prikaz podataka koji su spaseni sa klijentovog diska, ali ne i sami fajlovi. Ovo znači da je spasene foldere i fajlove moguće pregledati, ali ne i download-ovati.

Novi File list viewer ima moderan dizajn, veću brzinu učitavanja, bolju pretragu i jasniju statistiku.

 

Uputstvo za korišćenje Heldisc File liste

 

Proveru spasenih podataka možete uraditi tako što ćete na početnoj stranici izabrati Lista spasenih podataka ili kliknuti na Korisnički servis u top meniju.

lista-spasenih-podataka-helpdisc-s1
Početna strana HelpDisc sajta

Prikazaće se stranica na kojoj se nalazi plavo polje Proverite status posla, a koje otvara formu za logovanje.

Da biste se prijavili potrebno je da unesete broj posla i šifra koja se dobija prilikom prijave posla i može se videti na Prijemnom obrascu.

Nakon logovanja otvoriće se stranica gde se nalazi dugme za otvaranje file list viewer-a, a između ostalog se može videti status posla i poslednji komentar od strane HelpDisc osoblja.

lista-spasenih-podataka-helpdisc-s2

Spisak root foldera prikazan je u levom prozoru, dok je sadržaj trenutno izabranog foldera prikazan u desnom polju.

Fila Lista prikazuje sve fajlove i foldere koju su spaseni, po strukturi koja je nađena na uređaju. 

U donjem levom uglu možete izabrati opcije prikaza:

– Prikazivanje dobrih fajlova

– Prikazivanje loših fajlova (fajlovi sa lošim sektorima + fajlovi sa lošim zaglavljem)

– Prikazivanje fajlova sa lošim sektorima (bad sectors, tj. nečitljivi delovi diska)

– Prikazivanje fajlova sa lošim zaglavljem (bad headers)

Dobri fajlovi su obeleženi crnom bojom, a svi loši crvenom. Ukoliko je ceo folder obeležen crvenom bojom to može značiti da je samo neki od fajlova unutar foldera oštećen. Ne mora značiti da je ceo folder pun loših fajlova.

Fajl koji je oštećen obeležen je crvenom bojom i u krajnjoj desnoj koloni sadrži opis eventualnog problema (sadrži loše sektore, ima oštećen header).

lista-spasenih-podataka-helpdisc-s3

Ispod prozora možete videti statistiku ukupnih podatke, kao i statistiku izabranog foldera.

lista-spasenih-podataka-helpdisc-s4

 

Velika pažnja je posvećena i brzini učitavanja.

 

Novi HelpDisc-o file list viewer koristi asinhron metod prema AJAX-u što osigurava maksimalnu brzinu učitavanja liste.

Ovo praktično znači da će korisnik koji listu otvara iz browsera učitavati samo onaj deo liste na koji je kliknuo – na primer folder My Photos. Ostali folderi se neće učitavati čime se štede resursi i omogućuje brzo otvaranje željenog foldera.

Velika brzina učitavanja dolazi do izražaja i prilikom pretrage podataka koja se može vršiti na nivou svih foldera, trenutno otvorenog foldera sa subfolderima ili samo na nivou trenutno otvorenog foldera.

File lista se može download-ovati kao stand alone aplikacija ukoliko korisnik želi da je pregleda na svom računaru ili da je sačuva za kasnije pregledavanje. Dovoljno je samo kliknuti na downloadovan fajl i offline File list viewer će se automatski pokrenuti.

Jako je bitno da pregledate detaljno celu listu u najkraćem roku i potvrdite da su svi traženi podaci spaseni. 

Nakon proverene javite nam putem mejla ili telefonom da je lista pregledana i da ste saglasni sa rezultatom spasavanja.

Ovaj upgrade učinjen je da bi se olakšalo korisnicima i omogućila još bolja usluga. HelpDisc će nastaviti da sluša savete i konstantno usavršava svoju uslugu kako bi korisnici što pre dobili svoje spasene podatke.

Video verziju uputstva možete videti ispod.

Potrebno vam je spasavanje
podataka sa SSD uređaja?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.